Werkwijze

De werkwijze van een aanvraag van inzage tot een daadwerkelijke afname gaat als volgt:

 • We werken met individuele examenbureaus binnen een onderwijsorganisatie. Elk examenbureau kan dus een eigen overeenkomst met ons hebben.
 • Een examenbureau kan een examen als proeflicentie ter inzage aanvragen.
 • Na een maand verloopt de inzagetermijn.
 • Bij de allereerste inzet van onze examens in de onderwijsorganisatie, dient de gerechtigde van het examenbureau (vaak directeur van een afdeling) eenmalig een raamovereenkomst te tekenen.
 • Bij elk examen dat ingezet wordt hoort een addendum ofwel aanvullende overeenkomst. Deze kan getekend worden door de contactpersoon van het examenbureau van de onderwijsorganisatie.

De aanvraag kan betrekking hebben op:

De aanvraag start altijd bij het invullen, ondertekenen en mailen van het aanvraagformulier. 

De werkwijze bij aanvraag of het gebruik van bestaande examenproducten

 • Klik op het juiste aanvraagformulier hierboven. 
 • Vul het aanvraagformulier in, onderteken het en mail het naar info@examengroep.nl
 • De werkwijze na ontvangst van aanvraagformulier:
  • We verwerken de aanvraag binnen 1 week. Wij communiceren per email, telefoon en/of Teams.
  • De inzage van examenproducten vindt plaats via Digiplein.
  • De inzagetermijn is standaard vastgesteld op maximaal 1 maand.
 • Van inzage naar bestellen/gebruiken:
  • Gedurende de inzagetermijn kan de inzage omgezet worden naar definitief jaarcontract. Tarieven:
   • Eenmalige kosten: 100 euro (facturatie na ontvangst contracten)
   • Gebruikerskosten (5 euro per gebruiker per schooljaar) (facturatie in januari over 1/8-31/12 en augustus over 1/1 t/m 31/7)
 • Werkwijze:
  • De aanvrager meldt de wens via info@examengroep.nl
  • De aanvrager ontvangt een raamovereenkomst (eenmalig) en examenaddendum (overeenkomst per examen), vult deze in en mailt de ondertekende overeenkomsten naar info@examengroep.nl
  • De beheerder kan de diverse doucumenten (o.a. opdrachten en instructies) en beoordelinsgtools delen met:
   • examenkandidaten;
   • exemanafnemers/surveillanten;
   • examenbeoordelaars;
   • examenvaststellers.
   • Gedurende het jaarcontract kan het examen onbeperkt gedeeld worden. Het contract wordt stilzwijgend verlengd. Alleen als het examen gedeeld / gebruikt wordt wordt er gefactureerd. het jaarcontrtact eindigt als er een jaar geen gebruik gemaakt wordt van de examens. Het jaarcontract kan tussentijds altijd door beide partijen opgezegd worden. Opzegtermijn is 3 maanden.

De werkwijze bij aanvragen/gebruiken van nieuw te ontwikkelen examenproducten.

 • Vul het aanvraagformulier in, onderteken het en mail het naar info@examengroep.nl
 • Nadat de aanvraag binnen is nemen we binnen een week telefonisch of per mail contact met de aanvrager op over de wensen en het vervolg.
 • De ontwikkel-aanvragen worden drie keer per jaar beoordeeld (oktober-februari-juni), de ontwikkeltijd is maximaal vier maanden.
 • De toegekende aanvragen worden in een ontwikkel- en validatieproces en een vaststellings- en publicatieproces opgenomen:
  • De uitvoerinsgorganisatie heeft maximaal 1 maand de tijd om op zoek te gaan naar bekwame ontwikkelaars en valideurs;
  • De ontwikkeltijd voor de ontwikkelaar is maximaal 1 maand.
  • De validatie/doorontwikkeling en eindvalidatie duurt maximaal 1 maand.
  • De vaststelling (of afkeuring) vindt plaats door een onafhankelijke examencommissie. De vastgestelde examenproducten worden gepubliceerd via het examenplatform Digiplein. Vaststelling en publicatie staat ook maximaal 1 maand voor.
 • Na publicatie ontvangt u 1 maand inzagetermijn. Zie voor verdere stappen hierboven bij 'werkwijze bestaande examenproducten'. 

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media