Examengroep

De Examengroep is in 2022 gecertificeerd als erkend examenleverancier van examenproducten en examendiensten. De Examengroep staat onder toezicht van Stichting Examenkamer.

Onze organisatie is ontstaan uit maatwerkwensen vanuit zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Ook het 'leven-lang-leren/ontwikkelen' heeft bijgedragen aan het opzetten van de Examengroep. Scholing is mooi, maar bewijs dat je de scholing succesvol afgerond hebt is nog mooier. Een getuigschrift, certificaat of diploma verdient betrouwbare maar ook handzame examinering. De Examengroep is een pragmatische organisatie die op basis van wensen, gebruiksvriendelijke examens voor zowel kandidaten, examenafnemers en -beoordelaars levert. 

Heeft u een wens? Neem contact op met ons!

-

Missie-Visie-Doel

De Examengroep, volledig genaamd Educatieve Examengroep B.V., staat voor toetsing en examinering van korte, modulaire, flexibel inzetbare scholingstrajecten en is dé zelfstandige, onafhankelijke eenheid op het gebied van toetsing en examinering binnen de onderwijsgerelateerde holding (onderwijsservicegroep) van Education Services B.V. 

Missie

De missie van de Examengroep is om te opereren als een onafhankelijke examenleverancier die middels een onafhankelijk loopbaanlerenplatform gevalideerde examenproducten (constructie-validering-productvaststelling) en examendiensten (afname-beoordeling-resultaatvaststelling) levert waarmee kandidaten flexibele cursussen en korte, modulaire scholings­trajecten kunnen afsluiten. Hierbij ligt extra veel nadruk op het ondersteunen van de docent/begeleider in hun rol als examenafnemer of examenbeoordelaar. Dit doen we o.a. door het ontwikkelen en leveren van examenproducten met duidelijke, eenvoudige en gemakkelijk uitvoerbare examenopdrachten, -beoordelingen en -instructies.

Visie

Door de snel veranderende samenleving is het belangrijk om voor iedereen de mogelijkheid te bieden om hun kennis en vaardigheden te vergroten en zich te ontplooien ten behoeve van hun arbeidsmarktpositie of persoonlijke ontwikkeling. Onze visie is om een leven lang leren voor iedereen mogelijk te maken door het via een loopbaanlerenplatform aanbieden van gevalideerde examenproducten en -diensten. Eigenaarschap van de gebruiker (leerling, student ofwel kandidaat) maar ook die van opleiders/begeleiders bij scholen, bedrijven, zorginstellingen alsmede examenafnemers en examenbeoordelaars staat centraal. Door iedereen in staat te stellen om een bijdrage te leveren aan het blijvend leren en ontwikkelen, kan worden bijgedragen aan welzijn, welvaart en inclusie in onze samenleving.

Doel

De Examengroep heeft als doel om in samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven examens te ontwikkelen die het eindniveau van flexibele, korte, modulaire en op NLQF/EQF-niveau ingeschaalde scholingstrajecten te bewaken. Middels het beschikbaar stellen van examenproducten bestaande uit kennisexamens, praktijkexamens en vaardigheidsexamens die aan vastgestelde exameneisen voldoen, wordt hieraan beantwoord. Later zullen hier ook examendiensten bij komen ofwel het in opdracht van scholen of bedrijven afnemen, beoordelen en vaststellen van resultaten van examens. De Examengroep heeft voor 2022/2023 als doel:

 • het leveren van vijf examenproducten;
 • het ontwikkelen van maximaal vijf nieuwe, aangevraagde examenproducten:
  • drie keuzedeel-examens waaronder minimaal 1 MVT-examen;
  • 1 certificaat-examen;
  • 1 kwalificatie-examen;
 • het ontwikkelen van een examenplatform in Digiplein;
 • het ontwikkelen van een online examenbank voor:
  • kennisexamens;
  • praktijk- en vaardigheidsexamens;
 • het zich onderwerpen aan kwaliteitscontroles middels Examenkamer-audits;
 • meewerken aan en examenvoorbereidingen treffen voor een NLQF-ingeschaald scholingstraject.

Examenorganisatie

De Examengroep is een onafhankelijke eenheid binnen de Onderwijsservicegroep. De Examengroep is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van examenproducten en examendiensten.

De uitvoeringsorganisatie regelt de toetsconstructie (ontwikkeling en validatie) en werkt samen met een onafhankelijke examencommissie (vaststelling) en klachtencommissie.

Voorlopig richt de Examengroep zich alleen op examenproducten. De afname van de examens vindt dus voorlopig plaats onder verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling of -organisatie. De school of organisatie is derhalve verantwoordelijk voor het toelaten van kandidaten alsmede het aanstellen van examenafnemers, examenbeoordelaars examinatoren en/of surveillanten.


Examengroep-organogram

De medewerkers

De uitvoeringsorganisatie is gevestigd op het Sterrenbeeld 15 en bestaat vooralsnog uit zeven parttime medewerkers. De uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de aansturing van het ontwikkelen en valideren, produceren en verkopen/delen van kwalitatief goede examens. Vanuit de uitvoeringsorganisatie worden de commissies aangestuurd zodat het ontwikkel- en vaststellingsproces goed verloopt. Alle betrokkenen van de uitvoeringsorganisatie tekenen een geheimhoudingsverklaring.

 

Functie

Taken en verantwoordelijkheden

Medewerker

Directeur

 

 

 • Verantwoordelijk voor benoemingen van mensen voor uitvoerings­organisatie en commissies.
 • Eindverantwoordelijk voor gehele organisatie.

Jeroen van Esch

Hoofd examinering

 • Verantwoordelijk voor opstellen en uitvoeren van
  het handboek.
 • Contacten onderhouden met examenontwikkelaars en -beoordelaars.
 • Contacten onderhouden met leden examen- en klachtencommissies.
 • Contact onderhouden met Examenkamer.
 • Proces ontwikkelen, beoordelen en vaststellen begeleiden.
 • Beheren van dossiers per examenproduct.
 • Verzorgen van trainingen voor deskundigheidsbevordering.
 • Aansturen en voorbereiden commissies.
 • Later: Proces van examendiensten begeleiden.

Manoe Hoogstede

Kwaliteitscoördinator

 • Opstellen formats voor examenplan, examenmatrijs en examenformat.
 • Steekproefsgewijs controleren van aangeleverde examenproducten op kwaliteit en volledigheid volgens examenmatrijs.
 • Overleg notuleren.
 • Later: Proces van examendiensten begeleiden.

Mariska Vossen

Examenmedewerker

 • Opstellen formats voor examenplan, examenmatrijs en examenformat.
 • Controleren van ontwikkelde bestanden.

Suzet Leeuwestein

Financieel manager

 • Verantwoordelijk voor financiële administratie.
 • Verantwoordelijk voor contractbeheer.

Geke Hanegraaf

ICT-medewerker

 • Verantwoordelijk voor interne (Office365) en externe (Digiplein-Examenportal) technische zaken omtrent toetsing en examinering.

Sander van Berkel

Helpdesk- en servicemedewerker

 • Ondersteuning van alle medewerkers.
 • Verantwoordelijk voor communicatie, website, helpdesk.

Jill Hopenbrouwers

© Educatieve Uitgeversgroep,
alle rechten voorbehouden

Design & Realisatie: Holiday Media